ICOM

Suomen museoliiton, SML, tehtävänä on museotyön kehittäminen, edistäminen ja alan ammattilaisten täydennyskoulutus. Lisäksi sekä konservaattoreilla, PKL, että museopedagogeilla, Pedantti, on omat paikalliset yhdistyksensä. Museoalan kansainvälinen kattojärjestö on UNESCO:n alainen ICOM (Internationala Council of Museums). Hallituksista riippumaton järjestö ICOM on laatinut keskeiset vaatimukset museotyölle, jotka on kirjattu Museotyön eettisiksi säännöiksi. Säännöt on loydettävissä ICOM:n ja järjestöön kuuluvien kansallisista sivuilta.

Museoiden perusperiaatteena on ylläpitää kokoelmia luonnonperinnön sekä kulttuurisen ja tieteellisen perinnön suojelemiseksi. Kokoelmat ovat julkista perintöä, jolla on erityisasema lain edessä ja sen vuoksi kokoelmien ylläpito vaatii tarkkaan määriteltyjä toimintatapoja. Kokoelmien ylläpitämisen lisäksi eettisissä ohjesäännöissä mainitaan velvollisuus kehittää kanssakäymismuotoja suhteessa omaan ympäristöönsä. Museo voi laajentaa toimintaansa ulkomaailmaan eri tavoin kunhan ei vaaranna alkuperäistä tehtäväänsä.

ICOM – Suomen komiteaan on liittynyt noin 900 henkilöjäsentä ja 42 yhteisöjäsentä. Suomen komitea seuraa sekä kansainvälistä että kansallista toimintaa. Komitea toimii yhdyssiteenä Suomessa toimivien tahojen, pääorganisaation sekä lukuisien kansainvälisten alan järjestöjen välillä. Paikallisella tasolla museoalan kehittämisen kannustamiseksi komitea mm. jakaa yhdessä Suomen museoliiton kanssa alan tunnustuspalkintoja, jotka ovat nimeltään Vuoden museo, Vuoden museojulkaisu ja -viestintäpalkinto sekä Vuoden erikoispalkinto. Palkinnot jaetaan valtakunnallisilla museopäivillä.

Järjestön pohjoismaalaiset komiteat tekevät kiinteää yhteistyötä ja järjestävät vuosittain yhteisen kaksipäiväisen tapaamisen. Tapaamisen tarkoitus on valmistella kannanottoja kokouksiin ja vahvistaa samalla myös pohjoismaista yhteistyötä. Vuodesta 1992 ICOM on järjestänyt myös vuotuiset Kansainväliset Museopäivät ja ensi vuonna 2015 tapahtuma järjestetään Firenzessä. Tänä vuonna 2014 osallistujamäärä rikkoi ennätyksiä kokoamalla 35000 järjestön toimijaa 145 maasta.ICOM 1

Kansainvälisten Museopäivien vuoden 2015 teema on kestävä kehitys. Päivillä pohditaan museoiden roolia tilanteessa, jossa ihmisten tietoisuus elinympäristön huolehtimisen puolesta on kasvanut, joten myös museoiden on otettava kantaa aiheeseen, jota ei voi enää sivuuttaa.

Joka kolmas vuosi järjestetään kansainvälinen konferenssi, jossa puidaan yleisiä teemoja. Konferenssi pidetään niin ikään Italiassa. Milanossa pidettävän kokoontumisen otsikkona on ”ICOM 24th General Conference, Museums and Cultural Landscapes”. Tuskin on sattumaa, että tapahtuma järjestetään Italiassa, jossa vuosituhansien kulttuuriperinnöstä on osattu pitää hyvää huolta. Tämänkin konferenssin pääpaino on herätellä jokainen tahollaan miettimään omaa suhdettaan toimintaympäristöönsä. Seuraavaan konferenssiin odotetaan 2000 –  4000 museoalan ammattilaista. Milanon jälkeisen konferenssin pitopaikkaa ei olla vielä valittu. Aikaisempien vuosien Kansainvälisten Museopäivien ja yleisten Konferenssien käsittelemistä teemoista voi ottaa selvää verkkosivuilla olevista arkistoista.

 
 
 
 
 
 
erudito