Kansainvälinen ICOM parantaa museoiden välistä yhteistyötä

ICOM on lyhennelmä sanoista ”International Council of Museums”. ICOM on kansainvälinen organisaatio, jonka tehtävänä on parantaa ja kehittää museoita ympäri maailmaa. Kulttuuriperinnön suojelu on ICOM:in keskeisiä tehtäviä. Kulttuuriperintöä uhkaavat ennen kaikkea sodat ja luonnonmullistukset sekä salakuljetus. Organisaatio on perustettu vuonna 1946, ja tänä päivänä sillä on jäseniä jopa 137 maassa. Kansainvälinen ICOM on jaettu pienempiin demokraattisiin komiteoihin. Komiteoita ovat muun muassa kansallinen komitea, kansainvälinen komitea, neuvoa antava Advisory-komitea sekä Executive Council, joka on organisaation johtava komitea. Yhteenlaskettu kansainvälisten jäsenten määrä nouse tänä päivänä yli 30 000 jäseneen.

 

Kansallinen komitea
Jokaisella jäsenmaalla on oma kansallinen komiteansa, joka työskentelee kyseessä olevan maan omien kysymysten parissa. Suomen kansallisen komitean nimi on ICOM – Suomen komitea ry. Sen päätehtävä on toimia linkkinä jäsenten ja kansainvälisen ICOM:in välillä. Suomen komitean kotisivuilta on luettavissa johtokunnan jäsenten nimet.

 

Kansainvälinen komitea
ICOM:illa on 31 kansainvälistä komiteaa, jotka työskentelevät eri aihealueiden piirissä ja muodostavat ytimen organisaation kansainväliselle yhteistyölle. Suomen komitean jäsenillä on mahdollisuus liittyä jäseneksi kansainväliseen komiteaan. Komiteat kokoontuvat vuosittain eri puolilla maailmaa keskustelemaan oman alansa kysymyksistä.Kansainvälinen ICOM parantaa museoiden välistä yhteistyötä 1

 

Neuvoa antava Advisory-komitea
Advisory-komitea on neuvoa antava elin ICOM:in kansainvälisessä johtokunnassa. Advisoryn jäsenet ovat usein kansallisten ja kansainvälisten komiteoiden puheenjohtajia. Advisory-komitean toimialaan kuuluu muun muassa yhteisten linjausten sopiminen kansainvälisten kokouskäytäntöjen osalta.

 

Executive Council
Executive Council -komitean tehtävänä on kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön järjestäminen. General Assembly valitsee komitean jäsenet joka kolmas vuosi ICOM:in pääkonferenssissa.

 

General Assembly
General Assembly on ICOM:in johtoporras, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Kokouksissa päätetään tärkeistä kansallisista ja kansainvälisistä asioista sekä valitaan uusi johtokunta.

 

Kansainvälisiä toimihenkilöitä
ICOM:in päätoimisto on Pariisissa. Päätoimistoon menee noin 90 % jäsenmaksuista, joilla rahoitetaan organisaation toiminnan ylläpitoa. Suomen komitean jäsenmaksut vuonna 2015 ovat näkyvillä ICOM – Suomen komitea ry:n kotisivuilla. Varsinaisen henkilöjäsenen jäsenmaksu vuodelta on 80 euroa.

Kansainvälisen ICOM:in presidentti on tohtori Martin Hinz. Hänet valittiin presidentiksi Shanghaissa vuonna 2010, ja kolmevuotisen hallintakauden jälkeen hänet valittiin uudestaan virkaan Brasiliassa. Hinzin tärkeimpiä tehtäviä organisaatiossa on sen edustaminen virallisissa yhteyksissä.

Pohjoismaat ovat hyvin esillä kansainvälisen ICOM:in listoilla, sillä Suomi on yksi suurimpia jäsenmaita noin 900 jäsenellä. Naapurimaamme Ruotsi on puolestaan organisaation vanhimpia jäsenmaita. Ruotsin jäsenmäärä on jatkuvassa kasvussa, varsinkin henkilöjäsenten osalta. Ruotsin ICOM saa taloudellista tukea myös Statens kulturråd -organisaatiolta.

 
 
 
 
 
 
erudito