Museoiden välinen yhteistyö palvelee kaikkien etua

ICOM on museoiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö
Museoilla on tärkeä asema nyky-yhteiskunnassa, niin sosiaalisen, taloudellisen kuin kulttuurisenkin perinnön vaalimisessa. UNESCO-rakennuksessa Pariisissa sijaitseva ICOM (The International Council of Museums) on perustettu 1946 ja sen tarkoituksena on vaalia kulttuuriperintöä tukemalla eri maissa sijaitsevien museoiden yhteistyötä. ICOMilla on yli 32 000 jäsentä yhteensä 136 valtiossa. ICOMin asiantuntijakomiteat kokoontuvat tasaisin väliajoin eri teemojen ympärille.

 

CIDOC edistää museoiden dokumentointia
Kansainvälinen museoiden yhteistyöelin ICOM on perustanut CIDOC-dokumentointineuvoston palvelemaan museoiden tarpeita. Sen tähtäimessä on auttaa museoita löytämään paras dokumentointitapa ja tiedottaa uusista käytännöistä museoiden kansainväliselle verkostolle. Dokumentointi on äärimmäisen tärkeää, jotta yksittäisten museoiden kokoelmat olisivat helposti hallittavissa. Pelkkä nimilappu kullekin esineelle ei tällöin riitä, vaan on tärkeää, että koko kokoelma on dokumentoitu uudenaikaisen tietojenhallinnan puitteissa. Sähköisiin järjestelmiin siirtyminen merkitsee museoille yleensä suuria investointeja. Onkin suuri etu, jos tiedonhallintaan ja parhaiden käytäntöjen valitsemiseen saadaan apua kansainväliseltä verkostolta.Museoiden välinen yhteistyö palvelee kaikkien etua 2

 

CIDOC-kokoontuminen Helsingissä kesäkuussa 2012
ICOMin dokumentointikomitea CIDOC järjestää kokouksia vuosittain ajankohtaisista aiheista, ja tapahtumaan sisältyy myös aina CIDOCin vuosittainen yleiskokous. Niissä käsitellään dokumentaatioon liittyviä raportteja ja aloitteita. Tarjolla on myös workshoppeja ja tutoriaaleja erityisistä aiheista sekä pedagogisia vierailuja järjestäjäkaupungin museoihin. CIDOC kokoontui Helsingissä vuonna 2012 kesäkuun alussa viiden päivän ajan. Kokouksen ohjelma koostui seminaareista, workshopeista sekä vastaanotoista, joita järjestettiin muun muassa Kansallismuseossa, modernin taiteen museossa Kiasmassa, taideteollisuutta käsittelevässä Design-museossa sekä Suomen urheilumuseossa. Jo tästä käy ilmi, että museoiden kirjo on todella laaja ja käsittää ainutlaatuisen otoksen eri kulttuurien ja kansakuntien historiasta. Kokouksen yleinen teema oli Kulttuuriperinnön rikastaminen museoiden toiminnalla. 5-päiväisessä kokouksessa ehdittiin sivuta hyvin moninaisia aiheita dokumenttien hallinnasta tietojärjestelmien rooliin taiteen salakuljettamisen estämisessä. Eri maista saapuneet puhujat ottivat haltuun moninaiset aiheet ja workshopeissa syntyi todellista synergiaa. Kokoontumisen pääteemana oli kulttuuriperinnön rikastaminen ja laajempana tavoitteena keskustella uusista tavoista hyödyntää tietoyhteiskuntaa, sektorien välisiä portaaleja ja lisätä tiedon kulkua linkittämällä avointa dataa.

 

ICOM sosiaalisessa mediassa
CIDOCin ja muiden ICOMin komiteoiden toiminnasta ja ajankohtaisista asioista löytää helposti tietoa niin ICOMin kotisivuilta kuin facebookistakin. ICOMin englanninkielisille facebooksivuille on listattu paljon tietoa yhteistyöelimen toiminnasta. Sivu on kaikille avoin ja sinne voi jättää viestejä kuka tahansa. CIDOCin toiminnasta kiinnostuneiden kannattaakin lisätä ICOMin facebooksivu tykkäyksien listalle. Jotta voisit liittyä CIDOCin jäseneksi, sinun tulee ensin tulla mukaan ICOMin toimintaan. Lisätietoja jäseneksi tulemisesta saat CIDOCin kotisivulta.

 
 
 
 
 
 
erudito